Zasada działania pomp zębatych

pompy zębate budowa

Praca obrotowej pompy zębatej serii V polega na ruchu dwóch zębatek w sobie (zasada wyporu), które tworzą przestrzeń sukcesywnie zamykającą się, gdy koła się zazębiają. Obracający się rotor napędza zębatkę bierną. Efektem obrotu obu kół zębatych jest ciągłe przemieszczanie się cieczy, która jest zasysana w wolną przestrzeń pomiędzy nimi. Przez co pompa pracuje przy stałej prędkości, bez pulsacji czy wzrostów ciśnienia. Ciecz, która wypełnia miejsca między zębatkami w komorze ssącej, przenoszona jest pomiędzy zębami w kierunku przyłącza tłoczącego. Obie przekładnie są mimośrodkowe a przestrzeń między nimi wypukła(luka pomiędzy kołami zębatymi). Medium przepychane jest przy porcie tłoczącym, wtedy koła zazębiają się i ciecz jest wypychana do króćca tłocznego. W efekcie tego, że pompa jest perfekcyjnie symetryczna, równomierny przepływ bez pulsacji, widać wtedy czy kierunek został zmieniony. Bardzo wysoka wydajność przepływu pompy mimo kompaktowej budowy.
Zasada działania pomp zębatych o zazębieniu wewnętrznym opiera się na wspólnej współpracy koła zębatego wewnętrznego z obracającym się wieńcem o zazębieniu zewnętrznym. Ilość zębów w zębatce nie jest wielokrotnością drugiej. Zęby koła wchodząc w luki międzyzębne wieńca wypierają z nich ciecz do przestrzeni tłocznej, a wychodząc z nich napełniają się cieczą z przestrzeni ssawnej. Przestrzenie tłoczna i ssawna oddzielone są od siebie stykiem uzębień koła i wieńca oraz sierpową wkładką. Współpracujące uzębienie charakteryzuje się wysokim stopniem pokrycia zębów. Na wydajność pompy składa się wyporność i prędkości obrotowa. Wyporność pompy to objętość przemieszczanej cieczy, gdy wał pompy wykona pełen obrót. Współpracujące uzębienie charakteryzuje się wysokim stopniem pokrycia zębów. Zużycie jest równomiernie rozmieszczane na całej zębatce dzięki temu, że każdy ząb styka się z drugim w takiej samej konfiguracji i liczbie.
zasada dzialania pomp zębatych
Luthmar sp. z o.o Facebook