POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE VARISCO SERIA J

pompa wirowa samozasysająca EP J 50

Idealne do pompowania cieczy o zawartości substancji stałych w zawiesinie. Służą do zastosowań tam, gdzie główną cechą jest trudność w przetwarzaniu, są one stosowane w przemyśle, budownictwie i strefach zagrożenia wybuchem.
Zawór zwrotny ma podwójne zadanie:
  • zapobiega opróżnianiu się rury ssącej po wyłączeniu pompy;
  • w wypadku przypadkowego opróżnienia rury ssącej, zatrzymuje on we wnętrzu pompy wystarczającą ilość płynu, by pompa mogła zacząć pompować zaraz po rozruchu.
Rura wylotowa musi być drożna, tak by zapewnić swobodne usuwanie powietrza z rury ssącej.

Paramatry pomp wirowych samozasysających

Zalety pomp wirowych J

Szybkie samozasysanie: bez zaworu nożnego. Raz napełniona płynem, pompa automatycznie zasysa do wysokości 7,5 m...

Zasada działania pomp wirowych

Ruch wirnika powoduje powstanie podciśnienia, które zasysa powietrze do wnętrza pompy. Mieszanina płynu i powietrza zostaje wtłoczona...

Cechy pomp wirowych J

Solidny korpus z żeliwa sferoidalnego, stali lub stali nierdzewnej z połączeń kołnierzowych. Stała pojemności wprost proporcjonalna...

Pompa wirowa samosasysająca seria J

Oferta pomp Wirowych:


37 modeli od 1 1/2” do 12” oferujących wysokość podnoszenia do Hmax=103m i wydajność do Qmax=1200m3/h.

Po jednorazowym zalaniu wodą zdolność do automatycznego zasysania z 7,5m bez zaworu stopowego.

Otwarty wirnik pozwala na transport cieczy zanieczyszczonych zawierających duże cząstki stałe.

Różne materiały korpusów pomp, uszczelnień, elementów wewnętrznych pozwalające na pracę z różnymi cieczami.

Szeroka oferta konstrukcyjna agregatów z pompami typu J – od lekkich wersji do przenoszenia (Light i Lift), poprzez wersje jezdne na kołach (Trolley, Trailer, Road), aż do wersji stacjonarnych montowanych na podstawie (Base, Tank, Block, Skid) – pozwalająca na dostosowanie urządzenia do wszelkich zastosowań.

Szeroki zakres możliwych napędów – silnik elektryczny (wersja JS), silnik do strefy niebezpiecznej ATEX (wersja JX), silnik spalinowy benzynowy i diesla (wersja JB i JD), napęd hydrauliczny (wersja JO), turbina wodna (wersja JT) – pozwala na zastosowanie agregatu pompowego z pompą J w każdym miejscu.


Oferta pompy wirowe

Zastosowanie pomp wirowych


PRZYKŁADY POMPOWANYCH MEDIÓW:

Transport płynów

czystych i zanieczyszczonych, zawierających piasek w zawiesinie, błotnych, neutralnych, alkalicznych, kwasowych, produktów ropopochodnych o niskiej lepkości, rozpuszczalników, nawet w formie suchej, mleczka wapiennego, sody oczyszczonej, myjących.

Oczyszczanie

pompowanie zanieczyszczonych, gorących lub korodujących ścieków zawierających piasek, błoto lub cząstki stałe w zawiesinie, dozowanie płynów neutralizowanych, wypompowywanie zastanych szlamów.

Inżynieria budowlana

osuszanie kanałów, stawów lub wykopów, odwadnianie zbiorników podziemnych z zastosowaniem drenów, dostarczanie wody ze studni lub kanałów, mycie betonowych obudów i agregatów, recyrkulacja bentonitu i płynu wiertniczego.

Marynarka wodna

załadunek i wyładunek płynów, pompowanie w zęzie, mycie, zastosowanie przeciwpożarowe, zastosowanie sanitarne, cyrkulacja płynów, usuwanie nadkładu.

Agrokultura

nawadnianie, mycie, płynne utlenianie nawozu, pompy samozasysające wirnikowe seria Jtransport i spryskiwanie nawozem lub obornikiem, dystrybucja płynnej paszy.

Bezpieczeństwo

odwadnianie po powodziowe lub po ulewnych deszczach, działania kryzysowe: tymczasowe osuszanie ścieków, zastosowanie przeciwpożarowe, odzysk płynów niebezpiecznych.

SAXMAG napęd magnetyczny

Sprzęgło magnetyczne pozwala na przekazywane cieczy bez kontaktu i bez żadnych wycieków, dzięki uszczelnieniu statycznemu. Nadaje się do materiałów wybuchowych, łatwopalnych cieczy polimeryzowania. Zgodność ze standardem ATEX. Pompy serii V są odpowiednie do stosowania w przemyśle petrochemicznym i mogą być dostarczone zgodnie z API 676.

Przegląd oferty pomp odśrodkowych serii J produkcji Varisco

Luthmar sp. z o.o Facebook